Skolebiblioteket – skolens læringscenter  
 
 
Information:
 
Skolebiblioteket er en del af skolens læringsmiljø og har en central placering – Skolens hjerte!
 
Her søger, bearbejder og formidler både elever og lærere informationer, som hentes fra såvel
bøger som elektroniske hjælpemidler.
 
Skolebiblioteket har åbent mandag og tirdag fra kl. 8.00 til 14.00
samt onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.00 til 13.00
 – også i frikvartererne, der er altid en skolebibliotekar til stede. Der lægges stor vægt på, at
eleverne føler sig velkomne på skolebiblioteket, at de får lyst til at komme her. Der er altid
stor aktivitet på skolebiblioteket.
 
Alle klasser tilbydes en ugentlig bibliotekstime. Derudover kan eleverne komme individuelt
eller i grupper for at søge oplysninger eller arbejde med stillede opgaver.
 
Forældre er altid velkomne til at aflægge skolebiblioteket et besøg.